Odlingslotterna


 

Solbyns odlingstäppor ligger på en före detta stenig och mager åkerbit. Det stora odlingsområdet delades så att det blev en odlingslott till varje lägenhet. Lotterna räknades i proportion till lägenhetens storlek. Solbyborna fick från början handledning i organisk-biologisk odling. Detta sätt att odla innebär bl.a. att man tillför mycket organiskt material som halm, löv och gräs på ytan (ytkompostering). Detta innebär i sin tur att mikrolivet och daggmaskarna får rikligt med föda för att kunna utföra sitt jordförbättringsarbete och att mullhalten ökar. Därför har många odlingslotter fått en fin mulljord med bra jordstruktur. Den är näringsrik, rik på mikroliv och daggmaskar, fuktighetshållande och väldränerad.

               
        I dag är det långt ifrån alla solbybor som odlar. Men några entusiaster har flera lotter till sitt förfogande och håller jorden i bruk och på detta sätt förbättras jordens kvalité.
De vilande lotterna täcks med tidningar eller svart tyg och sedan halm. Då undviks ogräs och efter ca ett år är lotten lätt att förbereda till odling.
 

 

 
Odlingsprinciper   Om kompost
Ideer om odling  

 

 

Länk
 

 

 

 
  www.solbyn.org
Senaste uppdatering:2008-10-17