Intressegrupperna i Solbyn

Avfalls- och kompostgruppen

Medlemmar:

Jean-Marie M., Marie-Louise G., Annette H.

Beskrivning:

Håller koll på platsen för sopor, kompostavfall och förpackningsåtervinning situerad vid garaget. Det innebär viss kontroll så att:
 • sopor sorteras rätt
 • platsen hålls snygg och ren
 • inte sopor placeras i kassar bredvid kärlen om dessa är fulla
 • beställa nya kompostpåsar när de tar slut
 • se till att transport till återvinningsstation sker av batterier, glödlampor och ljusrör
 • sätta upp skyltar som förklarar att sopstationen är privat, endast för Solbyns invånare

Bastugruppen

Medlemmar:

Gabriella Feuk, Ferne, Karina T

Beskrivning:

Bastugruppen sitter inte enbart i bastun utan utför även följande:
 • har koll på bastun och omklädningsrummet och ser till att de fungerar som de ska
 • byter trasiga lampor
 • kontaktar hjälpsamma händiga personer i Solbyn om något behöver repareras
 • kontaktar elektriker vid behov
 • utformar råd och regler för bastuns användande

Buskisgruppen

Medlemmar:

Lina von F, Esbjörn W, Gustaf A, Jonas H, Jean-Marie M, Per G, Georges G, Erika Å, Emilia S, Pia T

Beskrivning:

Buskisgruppen är ansvariga för beskärningen av äppelspaljén. I övrigt är Solbyn uppdelad i fyra delar beskärningsmässigt. I den del man bor i sköter vi alla solbybor beskärningen av de fruktträd och buskar som finns där. Medlemmarna i gruppen kan stötta vid frågor rörande beskärning.

Dokumentations- och studiebesöksgruppen

Medlemmar:

Ywa D, Nils C, Åke S

Beskrivning:

- saknas - :´(

Energigruppen

Medlemmar:

Simon B, Nils C, Joakim P, Christian D

Beskrivning:

Arbetar för en mer miljömässig och förnybar energianvändning i Solbyn. Ger råd till styrelsen och solbybor kring energifrågor gällande både Solbyns gemensamma energi och enskilda hushåll. Tar fram förslag på nya energilösningar och sätt att spara energi och genomför dessa tillsammans med styrelsen.

Festgruppen

Medlemmar:

Ingeborg L, Ulla-Gerd N, Mats T, Josefin F, Lova B

Beskrivning:

Festgruppen ordnar en handfull sammankomster varje år, och tar initiativ till gemensamt midsommar, jul- och nyårsfirande genom att skicka ut enkel information till byn.
Genom årens lopp har vi bland annat haft ljusfester i mörkaste december, biokvällar, pubkvällar, barnteatrar, och inte minst skördefester som fyller slänten mellan husen med knytis-picknick och livemusik med solbybor och andra skåningar. Vi tar gärna emot tips och idéer från alla i byn.

Flaggruppen

Medlemmar:

Jonas H

Beskrivning:

Hissa flaggorna på högtidsdagar och se till att hala vid rätt tidpunkt.

Förvaltningsgruppen

Medlemmar:

Gustaf A, Joakim P, Tina S, Janne P

Beskrivning:

Jobbar med att försöka finna nya sätt att göra Solbyns förvaltning enklare, mer öppen och genomskådlig. Med stärkt ekologisk inriktning och en fördjupad demokrati, som ska underlätta en ökad delaktighet för alla Solbybor.

Gästrumsgruppen

Medlemmar:

Ildiko H, Irmeli G, Paula L T

Beskrivning:

Vi i gästrumsgruppen ombesörjer att Solbyns gäster får en trevlig vistelse i gästrummet. Vi ansvara för möblemang, inredning och enklare underhåll. Vi ansvarar och uppdaterar riktlinjer för uthyrningen samt informerar om dessa.Vi ansvarar också för att tvätta textilier och extra städning. Vi ser också över tillgång och köper in städprodukter, tvål och torkpapper på toaletten. Samt håller koll så att det är fräscht i toalett och duschrum. Vi vill poängtera att det huvudsakliga ansvaret för städning ligger på gästen efter besök samt på jourhavande husgrupp för toalett och duschrum. Vi tar gärna emot synpunkter från Solbybor angående gästrummet. Välkomna att kontakta oss!

Hemmabiogruppen

Medlemmar:

Ingvar N, Georges G, Joakim P

Beskrivning:

I kafét finns en hemmabioanläggning. Den södra väggen är målad med bioduksfärg varför projektorduk inte behövs. Gruppen ansvarar för att anläggningen är i bra skick och uppdaterar vid behov. Önskas hjälp vid användning går det bra att kontakta någon i gruppen.

Hemsidesgruppen

Medlemmar:

Ola L M

Beskrivning:

Ansvarig för attt utveckla och uppdatera innehållet på hemsidan www.solbyn.org

Hönsgruppen

Medlemmar:

Irmeli G/Marcus V, Emilia S, Erik H/Karin H, Josefin F, Erik B/Anna L, Amanda H/Johan F

Beskrivning:

Hönsgruppen är ett intressegrupp där 5 personer/familjer tar hand om höns . I våra tankar hoppas vi att hönsgården ska förbli en naturlig del av Solbyns liv och när en medlem slutar finns en annan Solbybo som vill ta över. Sedan 1996 har det funnit en hönsgård i Solbyn. Kommunens miljöförvaltningen gav denna första hönsgrupp i Solbyn tillstånd att ha en fock höns på max 16 fjäderfä. 2019 bildades en grupp på 5 personer/familjer som gav liv igen till hönsgården. Hönshuset med sina vackra höns har blivit en attraktiv plats i Solbyn både för Solbybor men också för passerande. Förskolan besöker gården dagligen och ge hönor matrester.

Jordkällargruppen

Medlemmar:

Joakim P

Beskrivning:

Underhåller fukt- och temperatur- regleringen i jordkällarna. Hittar lediga lagringshyllor.

Kafégruppen

Medlemmar:

Ulla-Gärd N, Ingeborg L, Karolina H

Beskrivning:

Kafégruppen ansvarar för att kafét skall vara en trivsam plats att komma till och att den skall vara lätt att använda för olika aktiviteter.
Väggen mot öster är målad med filmduksfärg och kräver därför lite extra försiktighet. Detta för att vi bla ska kunna ha filmkvällar.
Vid behov köper vi in nya textilier eller annat som behövs kompletteras med.
En lista finns där boende kan skriva upp när något gått sönder eller om något fattas ex toapapper, diskmedel, lampor.
Kafégruppen ansvarar också för att Solrosen och redskapsbodarna storstädas två gånger per år av oss boende, genom att anslå lista lista med städuppgifter i entrén till tvättstugan.

Loppisgruppen

Medlemmar:

Anna W

Beskrivning:

Kollar till gratisloppis som finns för böcker i entrén till tvättstugan, för barnkläder och leksaker i hallen utanför duschrummet och kläder för vuxna i tvättstugan. Två gånger om året sker en utsortering i samband med storstädning. Allt som lämnas skall vara rent; kläder, skor och leksaker.

Markgruppen

Medlemmar:

Nils C, Erik B, Emilia S

Beskrivning:

Markgruppen har det övergripande ansvaret för att de gemensamma markytorna (exklusive odlingsområdet) inom Solbyn hålls i ett gott skick. Ansvarar för planering och genomförande av en markdag på hösten och en på våren. Markgruppen fungerar också som referens när det gäller förändringar av planteringar och anläggningar inom området, både gemensamma och mer privata initiativ. Om man t ex vill fälla ett träd eller göra om en uteplats bör man först rådfråga Markgruppen.

Musikgruppen

Medlemmar:

Janne P, Ferne, Simon B, Ingvar N

Beskrivning:

När Solbyn stod klar skapades tidigt en grupp musikintresserade. Det lilla rummet i Solrosen döptes till Musikrummet där en flygel var placerad under många år.
Några olika "solbyband" har skapats under åren och spelat på många fester som arrangerats i Solbyn.
Gruppen vill uppmuntra solbybor att träffas och spela tillsammans inom olika musikgenre.
Idag finns - så vitt vi känner till - två aktiva band (Surret/Bandet utan namn och De Hopplösas Orkester) och en DJ (Samboko Beat Collective)

Odlingsgruppen

Medlemmar:

Jean-Marie M, Esbjörn W, Lina M von F, Ylva G, Georges G, Anna L

Beskrivning:

Odlingsgruppen huvuduppgift är att se till att Solbyborna som vill odla ska kunna få tillgång till en odlingslott eller en del av en odlingslott. Odlingslotterna tillhör föreningen och ska i första hand tilldelas de Solbybor som vill odla, och det innebär en viss skötsel av den mark man lånar från föreningen. När lotten lämnas tillbaka ska den vara täckt med duk/tidning och halm. Lotterna brukar tilldelas i november varje år.

Servicegruppen

Medlemmar:

, Susanne J – ansvarar för maskiner i tvättstugan, Bengt A - lampansvarig,

Skogsträdgårdsgruppen

Medlemmar:

Esbjörn W, Ingeborg L, Emilia S

Beskrivning:

Vi utvecklar tillsammans skogsträdgårdsodlandet i Solbyn. Fokus är odlingen av perenna ätliga växter mellan äppelspaljeerna, för matproduktion, kunskapsspridning och inspiration. Där skapar vi en trädgård med örter, buskar och träd - där alla (inte minst barnen) kan skörda blad, skott, knoppar, blommor och bär. Målet är även att skapa en trevlig plats att vistas i.

Solbybladsredaktionen

Medlemmar:

Ingeborg L, Johan F

Beskrivning:

Solbybladet har funnits för informationsutbyte för oss solbybor sen Solbyn stod färdig 1988. En och annan dikt av någon boende har ibland förgyllt bladet. Först utkom det i pappersformat men numera distribueras det endast digitalt. Solbybladet utkommer en gång per månad med uppehåll för juli och aug och redaktionen ansvarar för att sammanställa färdigskrivna texter med eventuella bilagor från styrelsen, vicevärd och solbybor. Till Solbybladet bifogar redaktionen också minnesanteckningar från månadsmötet och upprättar dagordning utifrån denna för kommande månadsmöte samt kalender över aktuella aktiviteter i Solbyn kommande månad

Tvättstugegruppen

Medlemmar:

Annette H, Ingrid W

Beskrivning:

Vi ser över rengöringsmedel, ersätter städredskap/städmaterial vid behov. (Går bra att maila oss om man upptäcker att något saknas/behöver förnyas)
Tvättstugegruppen har i begynnelsen listat punkter för användning av tvättstugan ("Tvättstuge-kom ihåg") och städuppgifter för jourgruppsstädning ("Städuppgifter för jourgrupps-städningen av tvättstugan varannan vecka"). Dessa finns uppsatta på anslagstavlan inne I tvättstugan och uppdateras av Tvättstugegruppen vid behov. Listorna för tvättstugebokning i hallen sköts av Ola.

Vedgruppen

Medlemmar:

Simon B, Anna W

Beskrivning:

Ansvarar för gemensam beställning av ved

Verkstadsgruppen

Medlemmar:

Ola L M, Mathias P, Joakim P, Lennart P

Beskrivning:

Verkstadsgruppen ansvarar för gemensamma redskap och verktyg: fixar trasiga skaft, lagar punkteringar, köper in nya maskiner vid behov etc. Vi är också ansvariga för den just nu (2022) pågående processen att bygga ut verkstaden i garaget.
create-pdf-from-page-content

Om hemsidan

Sidan är under utveckling – uppdaterades senast 2024-03-14
Är det något du saknar eller vill fråga om – kontakta webmaster